Нуждата от компютри

Нуждата от компютри

Неведнъж сме чували изказвания като: "Не ползвам компютър", "Компютрите са за игрички или губене на време", "Не ми трябва, не му разбирам и не искам да се уча.."

Защо тогава, хората прибягват все по-често до употребата им?

Защото компютрите в днешно време извършват редица операции събрани в едно.
Дали ще слушаш музика, ще гледаш филм, ще пресмяташ задачи невъзможни за теб самия, чрез използване на специализиран софтуер или просто ще се забавляваш в Интернет е без значение защото е свързано с едно и също устройство, а именно компютърът!